TAJAAN PENDIDIKAN ANAK PESANTREN

  • $90.00


Di Pusat Pesantren Daarut Tauhid, ramai anak-anak ditinggalkan oleh ibu bapa yang tidak dapat menyara kos seharian dan pendidikan mereka. Di situ, anak-anak ini melalui pelbagai aktiviti pendidikan agama seperti hafalan Al-Quran, bahasa Arab, ilmu Fiqh & Tauhid dan kursus keusahawan.

Penaung utama dan Pembimbing Pesantren Daarut Tauhid, Kyai Yusuf Rushidi telah menamatkan pelajarannya dari Tareem, Hadramaut. Beliau membangunkan Pesantren ini dengan bantuan penduduk setempat dan juga sumbangan ikhlas warga Singapura. Kyai Yusuf amat dikenali dengan ketokohan ilmu agamanya sehingga dilantik sebagai Ketua Pembahasan Ilmiah oleh MUI (Majlis Ugama Indonesia) di daerah Purworejo, Jawa Tengah. 

Pesantren ini dipilih kerana Jalaluddin Services Pte Ltd mempercayai mutu pendidikannya yang baik dan berqualiti. Ia menjadi pilihan Almarhum Ustaz Jalaluddin Hassan sendiri untuk membantu pesantren tersebut. 

Tajaan Pendidikan:

Sebulan/Seorang - $90

[NOTE: Isikan nama orang yang dihajatkan untuk menyumbang waqaf di ruang yang disediakan di bawah 'Special Instructions for Seller'.]

Untuk maklumat lanjut, hubungi  9737 2865.