WAQAF

Surah Al-Hajj, Ayat 77:

Yang maknanya: “Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan (harta sempurna), sebelum menafkahkan sebagian dari harta yang dicintai. Kemudian apa sahaja yang akan kamu nafkahkan, sesungguhnya Allah mengetahuinya.”