BARANG KEPERLUAN ASAS [IND/ CMB]

  • $30.00


Hulurkan bantuan kepada mereka yang amat-amat merlukan di Indonesia, Vietnam dan Cambodia. Penduduk Islam di kawasan pendalam ini serba kekurangan dari segi sumber pendapatan dan tidak berkemampuan untuk mencukupkan perbelanjaan dan makanan seharian.

Sumbangan anda akan dikumpulkan dan diagihkan setiap minggu. 

Untuk sumbangan lebih dari $500, sila hubungi kakitangan kami di 8776 9622. 

[NOTE: Isikan nama orang yang dihajatkan untuk menyumbang di ruang yang disediakan di bawah 'Special Instructions for Seller'.]