BARANG KEPERLUAN ASAS [TIMUR TENGAH]

  • $50.00


Hulurkan bantuan kepada mereka yang amat-amat memerlukan di Tanah Suci dan Palestin. Di Tanah Suci, kami membahagikan sumbangan ini kepada pekerja-pekerja dan pendatang pendatang yang bermastautin. Kebanyakan dari mereka tidak berkemampuan untuk mencukupkan perbelanjaan dan makanan seharian.

Sumbangan anda akan dikumpulkan dan diagihkan setiap minggu. 

Untuk sumbangan lebih dari $500, sila hubungi kakitangan kami di 8776 9622

[NOTE: Isikan nama orang yang dihajatkan untuk menyumbang di ruang yang disediakan di bawah 'Special Instructions for Seller'.]